อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
Tel.+66 5390 8300-49 ext.73190 Fax.+66 5312 1094 E-mail : webmaster@jitdee.com

เพิ่มเพื่อน   facebook

เข้าสูเว็บไซต์ | สือสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน | ดูสื่อทั้งหมด