หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น

หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่นสำหรับบุคลากรสาธารณสุขหรือผู้ที่ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือ ที่มีพื้นฐานการให้คำปรึกษา และต้องการเพิ่มทักษะการคุยกับวัยรุ่น