หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น by jitdee.com

หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่นสำหรับบุคลากรสาธารณสุขหรือผู้ที่ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือ ที่มีพื้นฐานการให้คำปรึกษา และต้องการเพิ่มทักษะการคุยกับวัยรุ่น 

กำหนดการสอบอัตนัย (สอบผ่านจะส่งประกาศนียบัตรให้ทางไปรษณีย์)

- 2 พฤษภาคม 2563 เปิดลงทะเบียนสอบอัตนัย โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ facebook และ Line@ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

- 16 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบอัตนัย ทางเว็บไซต์ และ Line@

- 23 พฤษภาคม 2563 ส่งวิธีสอบอัตนัยให้ผู้สอบทางอีเมล์ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ท่านที่ไม่ได้รับอีเมล์ ให้ไปหาใน Spam / Junk Mail / ถังขยะ) หากไม่มี ก็เป็นไปได้ว่า อีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง หรือ สะกดผิด / พิมพ์ผิด

- 30 พฤษภาคม 2563 ส่งข้อสอบอัตนัยให้ผู้สอบ ทางอีเมล์ ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยผู้สอบจะสามารถเปิดทำข้อสอบได้ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (สามารถเริ่มสอบเวลาไหนก็ได้ ตั้งแต่ 7 โมงเช้า - 7 โมงเช้าวันถัดไป เมื่อเริ่มสอบแล้วระบบจะมีเวลา150นาที ในการทำข้อสอบ และกดปุ่มส่งข้อสอบก่อนเวลาหมด) 

สำหรับท่านที่พลาดการสอบอัตนัยรอบดังกล่าว ท่านสามารถรอสอบรอบถัดไป โดยทางแผนงานฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทาง Line@ / facebook และทางเว็บไซต์ jitdee.com (เนื่องจากต้องรอทางเราตรวจข้อสอบรอบก่อนหน้าเสร็จก่อน)

SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "220 2.0.0 smtp.sparkpostmail.com ESMTP ecelerity 4.4.0.17998 r(msys-ecelerity:tags/4.4.0.44) Tue, 29 Nov 2022 05:21:21 +0000 "
SMTP -> get_lines(): $data is "220 2.0.0 smtp.sparkpostmail.com ESMTP ecelerity 4.4.0.17998 r(msys-ecelerity:tags/4.4.0.44) Tue, 29 Nov 2022 05:21:21 +0000 "
SMTP -> FROM SERVER:220 2.0.0 smtp.sparkpostmail.com ESMTP ecelerity 4.4.0.17998 r(msys-ecelerity:tags/4.4.0.44) Tue, 29 Nov 2022 05:21:21 +0000
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-STARTTLS "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 250-STARTTLS "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 250-STARTTLS "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 250-STARTTLS 250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 250-STARTTLS 250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-AUTH=LOGIN PLAIN "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 250-STARTTLS 250-8BITMIME 250-AUTH=LOGIN PLAIN "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 250-STARTTLS 250-8BITMIME 250-AUTH=LOGIN PLAIN "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-AUTH LOGIN PLAIN "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 250-STARTTLS 250-8BITMIME 250-AUTH=LOGIN PLAIN 250-AUTH LOGIN PLAIN "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 250-STARTTLS 250-8BITMIME 250-AUTH=LOGIN PLAIN 250-AUTH LOGIN PLAIN "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-SMTPUTF8 "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 250-STARTTLS 250-8BITMIME 250-AUTH=LOGIN PLAIN 250-AUTH LOGIN PLAIN 250-SMTPUTF8 "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 250-STARTTLS 250-8BITMIME 250-AUTH=LOGIN PLAIN 250-AUTH LOGIN PLAIN 250-SMTPUTF8 "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-ENHANCEDSTATUSCODES "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 250-STARTTLS 250-8BITMIME 250-AUTH=LOGIN PLAIN 250-AUTH LOGIN PLAIN 250-SMTPUTF8 250-ENHANCEDSTATUSCODES "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 250-STARTTLS 250-8BITMIME 250-AUTH=LOGIN PLAIN 250-AUTH LOGIN PLAIN 250-SMTPUTF8 250-ENHANCEDSTATUSCODES "
SMTP -> get_lines(): $str is "250 PIPELINING "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 250-STARTTLS 250-8BITMIME 250-AUTH=LOGIN PLAIN 250-AUTH LOGIN PLAIN 250-SMTPUTF8 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250 PIPELINING "
SMTP -> FROM SERVER: 250-gf.mta1vsmtp.cc.aws-usw2c.prd.sparkpost says EHLO to 119.59.104.39:35940 250-STARTTLS 250-8BITMIME 250-AUTH=LOGIN PLAIN 250-AUTH LOGIN PLAIN 250-SMTPUTF8 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250 PIPELINING
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "220 2.0.0 continue "
SMTP -> get_lines(): $data is "220 2.0.0 continue "
SMTP -> FROM SERVER:220 2.0.0 continue
SMTP -> FROM SERVER:
SMTP -> ERROR: RSET failed:
StartTLS not supported by server or could not initiate session.