[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

หน้าแรก webboard  >> เครือข่ายแม่ไทยในยุโรป  >> จดหมายข่าวจากเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำเดือนตุลาคม

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
 • 1


 • Topic  :  จดหมายข่าวจากเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำเดือนตุลาคม
  อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554  เข้าชม : 7101 
  Start by : แผนกประชาสัมพันธ์ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  IP : 124.121.69.XXX

  สังเกตการณ์ประชุมแรงงานไทยในปารีส   คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ประธาน (นงลักษณ์) รองประธานคนที่ ๑ (ประไพรัตน์) และเลขานุการ (โสพิศ) ได้รับเชิญจากชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาคีก่อตั้งของเครือข่ายฯให้ เข้าสังเกตการณ์และศึกษาสถานการณ์ของแรงงานไทยในประเทศฝรั่งเศสระหว่างวัน ที่  ๑-๓ ตุลาคม  ทั้งนี้เพื่อจะได้เก็บข้อมูลมาประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อแรงงาน ไทยในยุโรป  และเพื่อถือโอกาสปรึกษาหารือและขอคำแนะนำจาก ดร. ปริญญา  ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย
  ขอขอบคุณประธานชมรมสตรีไทยฯ กรรมการฝรั่งเศส คุณปณิธาน เทื่อนๆที่ปารีส คุณประไพ คุณวัชรี และอีกหลายๆคนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง 

  โครงการครูดนตรี สัญจรของกระทรวงวัฒนธรรม   ประธานเครือข่ายฯได้ติดต่อขอทราบข่าวคืบหน้า เกี่ยวกับโครงการนี้จากผู้ประสานงานของกระทรวงฯ  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้บริหารและผู้วางนโยบาย จึงยังไม่มีความชัดเจนหรือก้าวหน้าของโครงการแต่อย่างใด  เครือข่ายฯจะติดตามประสานงานต่ออย่างใกล้ชิดและจะแจ้งให้ถาคีสมาชิกที่สนใจ ทราบรายละเอียดทันที

  โครงการเยาวชนคืนถิ่นและ เยาวชนไทยในยุโรปไปโรงเรียนไทย   ผู้ประสานงานทั้งสองโครงการคือ ประธาน รองประธานคนที่สอง (เสริมศรี) และ ผศ. ประธานพร (สมาชิก) กำลังพยายามติดต่อและวางหลักการ  โดยมีความคิดว่าอาจจัดในลักษณะครอบครัว เช่น เยาวชนและผู้ปกครองมีกิจกรรมร่วมกันหรือแยกกันในระยะเวลาเดียวกัน  ผู้ประสานงานจะแจ้งข่าวคืบหน้าให้สมาชิกทุกท่านทราบต่อไป

  เสวนา “อยู่เมืองนอกสบายจริงหรือ”   ภาคีโรงเรียนภาษาและทักษะที่หัวหิน ร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหิน ได้เชิญประธานและรองประธานคนที่สองเป็นวิทยากรของการเสวนานี้เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม มีเจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมเสวนาทั้งหมดประมาณ ๒๕ คน  นับเป็นโอกาสปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร ตลอดถึงการติดต่อสื่อมวลชนให้เครือข่ายฯเป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น

  สัมมนา เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงงานไทยในยุโรป “ จากจินตนาการสู่ปฏิบัติการ”   ณ กรุงเบอร์ลินระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไทย) และกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ มีสมาชิก ผู้แทนองค์กรช่วเหลือ ผู้ประสบปัญหา และผู้สนใจจากประเทศต่างๆเข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด ๓๐ คน  เครือข่ายฯขอขอบคุณองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  สอท.กรุงเบอร์ลิน คุณสุชาดา ชี้เจริญ จากกระทรวงแรงงาน  คุณอภิวันท์ กงสุลไทยประจำวอร์ซอ และคณะเจ้าภาพนำโดยคุณพยุงศรี อาดัม กรรมการประจำเยอรมนี มา ณ ที่นี้ด้วย
  ภาคีหรือสมาชิกปฏิบัติการใดสนใจเอกสารประกอบการประชุม ติดต่อได้
   
   


    กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
    
 • 1


 • เพิ่มความคิดเห็น

  Re หัวข้อ :
  แนบรูปประกอบ : Limit 100 kB
  ข้อความ :  

  คลิกเปลี่ยนรหัส
  ใส่รหัสที่ท่านเห็น
  ชื่อ/email :