[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

หน้าแรก webboard  >> เครือข่ายแม่ไทยในยุโรป  >> สัมมนา “สะกิด (ใจ) สักนิด… ให้คิดถึงลูก”

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
 • 1


 • Topic  :  สัมมนา “สะกิด (ใจ) สักนิด… ให้คิดถึงลูก”
  อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554  เข้าชม : 10387 
  Start by : แผนกประชาสัมพันธ์ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  IP : 124.121.69.XXX

  คุณประไพรัตน์ มิกซ์ จาก Amnesty for Women นครแฮมเบิร์ก เยอรมนี รองประธานเครือข่ายฯจัดการสัมมนาขึ้นร่วมกับกลุ่มครอบครัวแถบนอยมึนสเตอร์ เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาและการสร้างอนาคตร่วมกัน สำหรับเยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็นชนรุ่นที่สองในเยอรมนีและในยุโรประหว่างวัน ที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่บ้านพักเยาวชน เมืองนอยมึนสเตอร์ เยอรมนี

     แขกผู้มีเกียรติ
  เชิดชู รักตะบุตร อัครราชทูต
  มาริสา อินทรมงคล เลขานุการเอก
  สุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน
  นายฤทธิชัย ทับสุวรรณ กงสุล-เลขานุการเอก
  จักร บุญ-หลง  อธิบดีกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
  อัครราชทูตที่ปรึกษา  โรม

  อธิบดี กรมกงสุล ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนา  และ เสนอ “โครงการต่ออายุบัตรประชาชนในต่างแดน” และแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ของเยาวชนไทยที่ติดตามผู้ปกครองมายุโรป และเยาวชนเชื้อสายไทยในแวดวงวัฒนธรรมยุโรป   

  คณะวิทยากร
  นายแพทย์ประเวช ตันติวัฒนกุล  คุณสุภาวดี นวลมณี และ คุณนิตยาภรณ์ มงคล
  จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข การระดมความคิดร่วมกัน ภาพอนาคตที่อยากเห็น สำหรับเยาวชนไทยในเยอรมัน

  เสียงจากสมาชิกเครือข่ายฯ
  นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ ประธาน
  “....หัว ข้อของการสัมมนานับเป็นหัวข้อสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อ “ชุมชนไทยเข้มแข็ง”  อนึ่ง เครือข่ายหญิงไทยในยุโรปจัดหัวข้อครอบครัวไทยและเยาวชนไทยในยุโรปเป็นหัวข้อ หลักของการปฏิบัติงานในปีนี้เช่นเดียวกัน ดังนั้นคณะผู้แทนของเครือข่ายฯจากอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ จึงมีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาและสังเกตการณ์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาใช้เนื่องในการสัมมนาใหญ่ประจำปี “(พ่อ)แม่รักลูก ลูกรู้ไหมว่า(พ่อ)แม่รัก...” ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ศกนี้  ณ เมืองคาแซร์ตา  ประเทศอิตาลี และเนื่องในการพัฒนาชุมชนไทยในประเทศของตนต่อไป
  การสัมมนาที่นอยมึนสเตอร์ครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ฟังและร่วมกิจกรรม ๓ กลุ่มใหญ่คือ
  ๑   สมาชิกครอบครัวที่ต้องการโอกาสเรียนรู้และแสวงหาข้อแนะนำวิธีการเลี้ยงลูกไทยในแวดวงวัฒนธรรมยุโรป
  รวมถึงโอกาสพบปะสังสรรค์ หาเพื่อนร่วมคิดร่วมประสบการณ์  ขอคำแนะนำปรึกษาจากวิทยากรและเพื่อนๆ
  ๒   ผู้ นำองค์กรหรือกลุ่มอาสาสมัคร               ความสนใจและความต้องการของผู้ฟังกลุ่มนี้ขยายครอบคลุมถึงบทสรุปความต้องการ ของชุมชนและหนทางจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการนั้นๆ  คำถามเกี่ยวกับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ   คำถามและคำชี้แจงถึงอุปสรรคและความสำเร็จอันนำมาซึ่งกำลังหรือความท้อแท้ ทั้งกายและใจ
  ๓   คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ทางการจากประเทศไทย                   ผู้หาช่องทางวางนโยบายของหน่วยงานต่อไป
  ดัง นั้นแต่ละกลุ่มจะประเมินความสำเร็จของการสัมมนาครั้งนี้แตกต่างกัน  อย่างไรก็ตามกล่าวได้ว่าการสัมมนาครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ เพราะเป็นการจุดประกายให้ทุกๆฝ่าย ทุกกลุ่มหวังว่าจะมีก้าวต่อไป  มีนโยบายและโครงการตรงความต้องการของชุมชน และมีการปฏิบัติงานสำเร็จด้วยประสิทธิภาพ
  ผลพลอยได้ที่มองข้ามมิได้จาก การพบปะกันครั้งนี้คือมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน  อันเป็นรากฐานเปี่ยมคุณค่าของชุมชนไทยเข้มแข็งนั่นเอง...”
   
  แพ๊ท ประไพรัตน์ มิกซ์ รัตนโอฬาร  รองประธานเครือข่ายฯ  ผู้ประสานงานเอเซียอาคเนย์ ศูนย์ให้คำแนะนำช่วยเหลือหญิงต่างชาติ Amnesty for Women

  “...รู้สึกดีใจทีงานคราวนี้ผ่านไปด้วยดี รับแต่คำตำหนิ คำชมขอมอบให้แก่ผู้ประสานงานทั้งหลายและผุ้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน
  การ สัมมนาในครั้งนี้มีบ่อเกิดจากที่ได้จัดสัมมนาให้แก่กลุ่มแม่บ้านและอาสา สมัครในเขตเมืองฮัมบูรก์และนอยมุนสเตอร์ ซึ่งได้จัดทำมาเป็นเวลาสี่ปีแล้ว ในหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป การเตรียมการจัดสัมมนาในครั้งแรก ก็สำหรับกลุ่มที่บอกมาในตอนแรกเท่านั้น แต่หลังจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล  ให้เราได้มีโอกาสเชิญท่านอื่นๆจากต่างเมืองและต่างประเทศมาร่วมด้วย... 
  คิด ว่าการสัมมนาในครั้งนี้ได้สร้างความตื่นตัวในปัญหาเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น  หลายกลุ่มก็ได้ทำเรื่องนี้กันมานานแล้ว อาจจะมากน้อยแตกต่างกันออกไป  คราวนี้เราถึงได้บรรลุถึงจุดประสงค์เสียที เพื่อก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตกับหน่วยงานราชการไทยทั้งใน ประเทศและที่ประเทศไทย
  คงไม่ต้องกล่าวชมคณะจากกรมสุขภาพจิตที่เตรียมตัว มาดี ไม่ใช่แต่คุณหมอประเวชเท่านั้น แต่คือคุณสุภาวดี หรือพี่เฉื่อยที่ได้ประสานงานมาตั้งแต่ต่น รวมไปถึงคุณนิตยาภรณ์ด้วย ขอขอบคุณอย่างใจจริง...
  จากการได้อ่านรายงานทั้งหมด คิดว่าตนเองก็จะได้นำไปคิดและปรับปรุงในการทำงานเพื่อช่วยเหลือ หญิงไทย และเยาวชนเหล่านี้ต่อไป”

  พยุงศรี อาดัม สมาคมบ้านหญิง ศูนย์ให้คำแนะนำช่วยเหลือหญิงต่างชาติ เบอร์ลิน
  “... คุณสุภาวดี เป็นผู้ที่ทำงานได้เร็ว ได้ดี คล่องแคล่ว  และการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้จากคุณหมอประเวชในเรื่องแม่และ เด็กมาก ความคิดต่างๆที่คุณหมอแนะนำให้ สมารถนำมาใช้ควบคู่กับของเยอรมันได้เป็นอย่างดี  ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความประสงค์ที่แตกต่างกัน ทำให้การอบรมได้ไม่ตรงกับความประสงค์ของแต่ละท่าน  หากมีการจัดในครั้งต่อไป  คงต้องแยกกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ  ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่เตรียมงานมาเป็นอย่างดี   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีการสานต่อไป  และระดมความคิดร่วมกันต่อไปอีก  ถึงแม้ว่าตัวเองไม่มีลูก  แต่งานที่ทำอยู่  ได้ทำในเรื่องนี้ด้วย  โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของเยอรมันมาให้คำปรึกษาแนะนำกับแม่ที่มีปัญหา ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร  การอบรมเลี้ยงดูบุตรที่ขัดแย้งกันกับสามีเยอรมัน  รวมถึงปัญหาการอบรมเลี้ยงดูบุตรในเรื่องอื่นๆ  ตั้งแต่เด็กอ่อน จนถึงเด็กโต...”
   
  ดร, ดวงตา บาร์ซ ประธานสมาคมธารา
  “วิทยากรและ คณะเตรียมงานมาดี แต่ผู้ที่มาร่วมสัมมนาหลากหลาย  มีจุดประสงค์ที่มาเข้าร่วมสัมมนาไม่เหมือนกัน จึงทำให้ยากในการดำเนินการสัมมนาเพื่อให้บรรลุจุดเป้า
  หมายที่วางไว้ ความแตกต่างของความต้องการมีถึงสามกลุ่มคือ แม่และเด็ก  อาสาสมัคร  และเยาวชน ข้อสรุปจากการประชุมคราวนี้ สนับสนุนความคิดเดิมที่เรา “ธารา” ได้มีมาแต่ก่อนเมื่อ ๒๐ ปีก่อน ตกผลึกมาจนได้ความว่า การจัดการใช้องค์ความรู้ หรือความเข้าใจ ที่จะตรงกับความต้องการของผู้รับ เราคงต้องแบ่งกลุ่มเพื่อให้เหมาะสมว่าเป็น สำหรับอาสาสมัคร แม่/เด็ก หรือ เยาวชน.... ซึ่งจะให้เนื้อหา และการจัดได้ประสิทธิผล
  แม้แต่ในคราวนี้ รูปนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีความต้องการ ในระดับพื้นฐาน และแกนกลาง น่าจะเป็นการยืนยันความต้องการความสนับสนุนด้านจิตวิทยา อย่าเห็นชัด
  ยา ขนานเตียวไม่สามารถรักษาโรคหลายโรคได้ เพราะฉนั้นทางหน่วยราชการควรเล็งเห็นความสำคัญในการจัดสัมมนาTraining for Trainer เพื่ออาสาสมัครจะได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชุมชนย่อยหรือกลุ่มของตนอย่าง มีประสิทธิภาพ...”
   
  กมลลักษณ์  มโนกุลอนันต์ นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
  ศูนย์สุขภาพจิตคนไทยในต่างแดนไนเนเธอร์แลนด์ Thai Mental Health Center (TMHC)
  “...ได้ รับประโยชน์จากการอบรมนี้มากมาย และได้นำไปเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว ได้อ่านหนังสือที่ทางกรมสุขภาพจิตที่เขียนโดยคุณหมอประเวช จบหมดแล้ว   แล้วได้นำความรู้บางส่วนไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ความรู้และให้กำลังใจให้ กับเด็กนักเรียนทุนด้วย เช่น เรื่องการสร้างความเข้มแข็งด้านจิต ...”
   
  อำพัน ชมิด  ศกร, กศน, อาเรนส์บงร์ก กลุ่มรักวัฒนธรรมไทย เยอรมนี
  “... ผู้เข้าสัมมนามีความแตกต่างกันมาก ซึ่งมีทั้งผลดี หรืออาจจะไม่ค่อยดีบ้าง เช่น ภายในกลุ่ม Workshop ขนาดใหญ่จึงมีบางคนที่สับสนไม่เข้าใจว่าจัดกลุ่มอย่างไร หรือให้ทำอะไรแน่
  ข้อดีจากความหลากหลายของผู้เข้าสัมมนา ประการหนึ่ง คือผู้ร่วมที่ไม่ใช่แกนนำ
  แต่อยู่ในฐานะ "แม่" หรือ "แม่บ้าน" นอกจากจะได้ฟังข้อคิดเชิงจิตวิยาที่จะนำไปใช้
  ในการดูแลลูกและครอบครัวแล้ว ยังได้รับฟังประสบการณ์การทำงาน
  หรืออุปสรรคหรือปัญหาของแกนนำ ในการทำงานเพื่อชุมชนไทยในต่างแดน 
  ทำให้เห็นใจการทำงานของแกนนำที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการช่วยเหลือชุมชนไทย 
  ในส่วนของแกนนำ ...”
   
  มัทนา เคสเตอร์ จากฮอลแลนด์   สมาชิกของสมาคมภาคภูมิไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  “... ข้อดี ของการสัมมนาครั้งนี้ คือ หัวข้อนี้เป็นเรื่องใหม่ที่มีการหยิบยกมาสัมมนาในกลุ่มชาวไทยที่มาอยู่ใน ยุโรป ...เป็นประโยชน์ต่อคนไทยที่อยู่ต่างแดนทุกคนทีเดียว ข้อดีอีกอย่างของการสัมมนาคือ วิทยากรดีมาก กลุ่มผู้สัมมนาก็ไม่มากไม่น้อยเกินไป ***ส่วนพอดี และทุกคนต่างมีความตั้งใจจริงในการสัมมนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวเอง ครอบครัว และเพื่อนๆ รอบๆ ตัว และในงานอาสาด้วย  อีกอย่างที่สำคัญในส่วนตัวก็คือสามารถนำประโยชน์จากการสัมมนานี้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ ...สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ระหว่างการเรียนการสอนด้วย
  ข้อ เสีย คือ เวลาในการสัมมนามีน้อยไป ...ความยั่งยืนของการอบรมในประเด็นนี้ว่าจะขยายผลไปได้สักแค่ไหน และอยากให้ทางการไทยให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในประเด็นนี้ต่อไปในชุมชนไทย อื่นๆ ในต่างแดนด้วย...”
  อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง ประธานสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทย เฮเกา-โบเดนเซ และกองบรรณาธิการนิตยสารดี
  “...เป็น ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก  วิทยากรได้เตรียมกิจกรรมใกล้ตัวมาให้ปฏิบัติ และผู้เข้าสัมมนาก็มีความพร้อมที่จะร่วมกิจกรรม ...หวังอย่างยิ่งว่า จะมีการสัมมนาใน ลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องและกระจายไปในเขตอื่นๆด้วย
  ชื่นชม: ขอชื่นชมคณะวิทยากรและคณะผู้จัดสัมมนาที่ได้มอบ ความสุขและเสียงหัวเรา    แก่ผู้  ร่วมสัมมนา
  ข้อ แนะนำ: หลายคนเมื่อเห็นหัวข้อสัมมนา ก็คิดถึงปัญหาระหว่างตนเองและกับลูก  ดังนั้นในการสัมมนาก็มักจะพูดถึงแต่ปัญหาเป็นส่วนใหญ่  ดิฉันคิดว่า น่าจะทำหนังสือคู่มือสักหนึ่งเล่ม เพื่อเป็นข้อมูลแง่บวกให้แก่แม่และลูกในประเด็น "สะกิด(ใจ)...สักนิด ให้คิดถึงลูก"
  ดรรชนี วรดิถี ฟิทซ์เนอร์  ล่าม ที่ปรึกษาด้านการตลาดแห่งสถาบันส่งเงิน กรรมการสมาคมธารา  สมาชิกคณะประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ
  “ ข้อดี 
  ๑,       เจ้าภาพประสานงานการจัดงานกับผู้ร่วมช่วยดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ เป็น
  อย่างดี สถานที่พักสะดวกสบายและอาหารอุดมสมบูรณ์
  ๒,      บรรยากาศของการสัมมนามีความอบอุ่น ก่อให้เกิดการประสานสามัคคีในกลุ่ม
  ๓.       เจ้าหน้าที่ชั้นสูงจากหน่วยราชการจากประเทศไทย กรมแรงงานแและจากสถาน   กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตให้ความสำคัญและมีความสนใจอย่างแท้จริง...
  ๔,       วิทยากรและคณะเตรียมตัวดี อาจสับสนเล็กน้อย เพราะกลุ่มเป้าหมายและความ
  ต้องการของผู้มาร่วมสัมมนาแตกต่างกัน
  ข้อเสีย
  ๑.   เวลาที่ค่อนข้างจำกัด
  ๒.   กลุ่มเป้าหมายและความต้องการที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถรับในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่าที่ควร
  ๓.   บุคคล บางคนยังไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์และเป้าหมายของการสัมมนาอย่างแท้จริงแต่ พยายามจะแสดงออกถึงความคิดเห็นจองตนเองที่นำไปใช้การไม่ได้  ทำให้เสีย
  เวลาของส่วนรวมไปอย่างมากโดยใช่เหตุ  ควรมีการตัดบทอย่างทันท่วงที...” 
   


  RE : สัมมนา “สะกิด (ใจ) สักนิด… ให้คิดถึงลูก” [ ความเห็นที่ 1]
  พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:15:21
  โดย : tawanworld@gmail.com 
  IP :
  202.12.118.XXX

   
  รับสมัครพนักงานด่วน


  ==========================================

  ที่อยู่

  ราชดำเนิน 1, ตำบล ในเมือง, กำแพงเพชร, ไทย

  โทร. 09-9238-5383
  โทร. 08-9498-5669

  ==========================================
   
  Facebook
   
   
   


   [ ขึ้นบน ]  

    กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
    
 • 1


 • เพิ่มความคิดเห็น

  Re หัวข้อ :
  แนบรูปประกอบ : Limit 100 kB
  ข้อความ :  

  คลิกเปลี่ยนรหัส
  ใส่รหัสที่ท่านเห็น
  ชื่อ/email :