[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

Download

คลิกเลือก tag ที่ท่านสนใจเพื่อดูรายการบทความที่เกี่ยวข้องครับ

Download VDO การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจ บทเรียน


สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ
ผลิตโดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย ภายใต้การบริหารของ นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล โดยได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

บทที่ 1 รู้สึกดีกับตัวเอง
แนะนำเบื้องต้น 5.14 นาที, สาธิตการดำเนินกลุ่ม, ทักษะความสามารถของผู้ดำเนินการกลุ่ม, ฝึกการหายใจทางช่องท้อง

เหยียบเป็ด ?
สามสาวเพื่อนซี้ปึก เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกัน แล้ววิญญาณของพวกเธอก็ได้ขึ้นไปบนสวรรค์ทั้ง 3 คน ติดตามเรื่องราวด้านใน

ตัวอย่างสมาชิกคนอื่นเขียน Blog
แสดงให้เห็นว่าสมาชิกแต่ละคน เขียน blog และจัดการแยกกัน

ตัวอย่าง blog ที่ 2
ตัวอย่างนี้ ปิด comment ไว้ ไม่ให้ comment