[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

 

15 Feb 2010 admin Category1, Category2 13 comments

  

26 / ธ.ค. / 2555 : ความสุขคนไทย
ภาพยนตร์สั้น บัญญัติสุข 10 ประการ ตอนที่2 พนักงานดีเด่น
ภาพยนตร์สั้น บัญญัติสุข 10 ประการ
24 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกการบรรยาย สร้างสุขระดับอำเภอ ครั้งที่2
วันที่ 29 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 55
20 / ธ.ค. / 2555 : ความสุขคนไทย
ประสบการณ์การพัฒนารูปแบบ และการป้องกันปัญหาเยาวชนในพื้นที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
โดย นางกุนตี โตโพธิ์ไทย และ อาจารยนุชนารถ เอกสินธุ์
18 / ธ.ค. / 2555 : ความสุขคนไทย
ภาพยนตร์สั้น บัญญัติสุข 10 ประการ สุขกันเถอะเรา จำนวน 4 ตอน
ภาพยนตร์สั้น บัญญัติสุข 10 ประการ
28 / พ.ย. / 2555 : สุขภาพจิต ประชากร&สังคม
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 11
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 11
16 / พ.ย. / 2555 : สุขภาพจิต ประชากร&สังคม
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 10
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 10
14 / พ.ย. / 2555 : ตัวอย่างสื่อ (Trailer)
ตัวอย่างสื่อ กล้าคุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเพศ
สื่อเรียนรู้สำหรับพ่อแม่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในรูปแบบละครสั้น จำนวน 4 ตอน พร้อมคู่มือการใช้งานซึ่งนำเสนอสถานการณ์ที่พบบ่อย ได้แก่ การคบเพื่อนต่างเพศแอบดูคลิปโป๊ แต่งกายโป๊ เพศสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีวิธีแปลงความรักความห่วงใยมาใช้ในการพูดคุย
14 / พ.ย. / 2555 : ตัวอย่างสื่อ (Trailer)
ตัวอย่างสื่อ การ์ตูนทักษะชีวิต
สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นสื่อเรียนรู้ในรูปแบบการ์ตูนพร้อมคู่มือการใช้งาน จำนวน 12 ตอน ความยาวตอนละ 6-8 นาที แต่ละตอนนำเสนอเรื่องราวเพื่อเสริมการพัฒนาความสามารถในการจัดการปัญหารอบตัว และเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต
14 / พ.ย. / 2555 : ตัวอย่างสื่อ (Trailer)
ตัวอย่างสื่อ เทคนิคคุยกับลูกวัยรุ่น
สื่อเรียนรู้สำหรับพ่อแม่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในรูปแบบละครสั้นจำนวน 5 ตอน พร้อมคู่มือการใช้งาน พ่อแม่เล่าว่า ตนเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของลูก มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน รับฟังและเอาใจใส่ต่อบุตรหลานมากขึ้น รู้วิธีปลูกฝังวินัยอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช้ความรุ
14 / พ.ย. / 2555 : ตัวอย่างสื่อ (Trailer)
ตัวอย่างสื่อ เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ
สื่อเรียนรู้ในรูปแบบละครสั้น จำนวน 16 ตอน แต่ละตอนนำเสนอโจทย์ชีวิตที่พบได้บ่อยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ความยาวตอนละ 20 นาที พร้อมคู่มือการใช้งานสำหรับครูหรือวิทยากร
4 / ต.ค. / 2555 : สุขภาพจิต ประชากร&สังคม
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 9
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 9
15 / ส.ค. / 2555 : สุขภาพจิต ประชากร&สังคม
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 8
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 8
18 / ก.ค. / 2555 : สุขภาพจิต ประชากร&สังคม
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 7
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 7
28 / มิ.ย. / 2555 : สุขภาพจิต ประชากร&สังคม
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
1 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุยกับลูกเรื่องเพศ ตอน หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้
คุยกับลูกเรื่องเพศ ตอน หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้
31 / พ.ค. / 2555 : สุขภาพจิต ประชากร&สังคม
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
2 / พ.ค. / 2555 : สุขภาพจิต ประชากร&สังคม
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
29 / มี.ค. / 2555 : สุขภาพจิต ประชากร&สังคม
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
27 / ก.พ. / 2555 : สุขภาพจิต ประชากร&สังคม
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
16 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีโองาน รวมพลังชุมชน เสริมสร้างกำลังใจ ต้านภัยวิกฤต
จังหวัดนครปฐม

More Comment

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->