[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

 

15 Feb 2010 admin Category1, Category2 13 comments

  

9 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีโอประชุมฯแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 2
วีดีโอประชุมฯแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 2
23 / ธ.ค. / 2557 : ความสุขคนไทย
เอกสาร คืนความสุขอย่างไรให้โดนใจ 25ธค.57 เมืองทองฯ
คืนความสุขอย่างไรให้โดนใจ : สุขภาพจิตกับการสร้างสุขในสังคม การสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
15 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการประชุม Public Mental Health
24 Nov - 4 Dec 2014
3 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีโอและเอกสารปรับพฤติกรรมสุขภาพ 29-31 ตุลาคม 57
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีโอประชุมฯแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1
วีดีโอประชุมฯแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1
19 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
NCDs Reality
เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง ตอน 5 ตอน แผนการเปลี่ยนแปลง (3 พ.ค.57)
18 / เม.ย. / 2557 : วีดีโอบันทึกการประชุม
วีดีโอบันทึกการบรรยายอบรมปรับพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่3
24-26 มีนาคม 2557 โรงแรมริชมอนด์
2 / เม.ย. / 2557 : วีดีโอบันทึกการประชุม
บันทึกการบรรยาย รพ.แม่ทา จ.ลำพูน
11 มีนาคม 2557
10 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวดีจะดัง ตอนที่ 41 เซียมซีความสุข
29 ม ค 57
3 / ก.พ. / 2557 : วีดีโอบันทึกการประชุม
วีดีโอบันทึกการจัดการความรู้(KM) เพื่อยกร่างโมเดลปฏิบัติการพื้นที่ในการพัฒนาทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการคุยกับลูกหลานวัยรุ่นเรื่องเพศ
วันที่ 7-8 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม บีบี 205 โรงแรมเซ้นทรา ศูนย์ราชการฯ
3 / ก.พ. / 2557 : วีดีโอบันทึกการประชุม
วีดีโอบันทึกการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสขุภาพจิตในกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ระหว่างวัน ที่ 16-17 มกราคม 2557 ณ ห้องผกาแก้ว ชั้น 2 โรงแรมคิงสปาร์ค อเวนิว ถ. ศรีนครนทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
20 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือแนวทางการจัดบริการสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
20 / ก.ย. / 2556 : วีดีโอบันทึกการประชุม
วีดีโอบันทึกการบรรยาย ความสุขคนไทย ความสุขคนตรัง
การประชุมเครือข่ายการดำเนินงานสร้างสุขในพื้นที่ชุมชน วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
17 / ก.ย. / 2556 : วีดีโอบันทึกการประชุม
ความสุขคนไทย สร้างได้ในชุมชน ห้องMR๒๒๔ ไบเทคบางนา
สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
12 / ก.ค. / 2556 : วีดีโอบันทึกการประชุม
บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาทางขยายผลการะพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นในสถานศึกษา
4 เมษายน 2556 ห้องประชุมชวนชม1 โรงแรมรามาการ์เด้น กทม
16 / พ.ค. / 2556 : สุขภาพจิต ประชากร&สังคม
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
3 / เม.ย. / 2556 : สุขภาพจิต ประชากร&สังคม
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
2 / เม.ย. / 2556 : สุขภาพจิต ประชากร&สังคม
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
สุขภาพจิต ประชากร&สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
26 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์สั้น บัญญัติสุข 10 ประการ ตอนที่4 การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 10 ท่า
ภาพยนตร์สั้น บัญญัติสุข 10 ประการ
26 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์สั้น บัญญัติสุข 10 ประการ ตอนที่3 วันหยุดในฝัน
ภาพยนตร์สั้น บัญญัติสุข 10 ประการ

More Comment

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->