[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

คู่มือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

0000-00-00 00:00:00 admin P51_(1) การออกกำลังกายแต่ละประเภทส่งผลต่อร่างกายอย่างไร, Category2 6847 view

Download
คู่มือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

สามารถดาวน์โหลด ไฟล์วีดีโอประกอบภายในเล่มเพิ่มเติม ไดัดังต่อไปนี้
สื่อทั้งหมดของโครงการนี้ มีทั่งหมด 27
     1 .  P51_(1) การออกกำลังกายแต่ละประเภทส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
     2 .  P51_(2) หลักการออกกำลังกาย ควรทำอย่างไร
     3 .  P51_(3) ควรออกกำลังกายทุกประเภท ในวันเดียวกันหรือไม่
     4 .  P51_(4) จำเป็นต้องออกกำลังกายให้ครบทุกประเภทไหม
     5 .  P51_(5) ไม่มีเวลา และขี้เกียจ ควรออกกำลังกายแบบไหน
     6 .  P51_(6) กรณีไปเที่ยว หรือประชุมต่างจังหวัด จะออกกำลังกายอย่า
     7 .  P51_(7) วิธีออกกำลังกายง่ายๆ ไม่ต้องใช้พื้นที่ ไม่ต้องใช้อุป
     8 .  P51_(8) เคล็ดไม่ลับการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
     9 .  P54_(1) VDO คุณกัลยา ทองอ่อน - คุณพ่อ คุณแม่ และคุณตาป่วย
     10 .  P54_(2) VDO คุณกัลยา ทองอ่อน - กลัวตาบอด หลัวไตวาย กลัวโดน..
     11 .  P55_(1) VDO คุณกัลยา ทองอ่อน - มีหัวหน้างานเป็นแบบอย่างที่..
     12 .  P55_(2) VDO คุณกัลยา ทองอ่อน อยากหุ่นดี อยากสวย เหมือนหัว..
     13 .  P56_VDO ตีสนิท พิชิตความเครียด
     14 .  P57_VDO ฝึกหายใจคลายเครียด
     15 .  P57_การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 10 ท่า
     16 .  P59_(1) ทำงานจนหางหมุน
     17 .  P59_(2) พนักงานดีเด่น
     18 .  P59_(3) วันหยุดในฝัน
     19 .  P59_(4) การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 10 ท่า
     20 .  P64_VDO คุณนภา พวงรอด
     21 .  P64_VDO คุณศาลิตา บัณฑุกุล
     22 .  P65_(1) VDO แอโรบิค
     23 .  P65_(2) VDO ออกแรงต้าน
     24 .  P65_(2) สุขกันเถอะเรา ตอน การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 10 ท่า
     25 .  P65_(3) VDO ยืดเหยียด
     26 .  คู่มือปรับพฤติกรรมสุขภาพ
     27 .  หลักคิดการปรับพฤติกรรม 1
     28 .  หลักคิดการปรับพฤติกรรม 2
 


        แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจสื่อการเรียนรู้และนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านได้รับประโยชน์และเรียนรู้อย่างเต็มที่ และเตรียมพบกับสื่อการเรียนรู้/คู่มือ ฉบับใหม่ ผลิตใหม่ เรื่องใหม่ ต่อไป ภายในปี พ.ศ. 2554-2555

More Comment