[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

ตอนที่ 08 ความลับของความสุข (2/2)

2011-09-07 14:53:15 admin ตอนที่ 08 ความลับของความสุข (2/2), Category2 6986 view

ชื่อสื่อ
ตอนที่ 08 ความลับของความสุข (2/2)
รายละเอียด
  ตอนที่ 8 ความลับของความสุข เมื่อเดี่ยวมองว่าเงินสร้างความสุขแต่จีร่ากลับเชื่อว่าความสุขไม่ใช่เรื่องของเงิน แท้จริงแล้วความลับของความสุขคืออะไรกันแน่แล้วเราเลือกได้หรือไม่ที่จะมีความสุขในแบบที่เราต้องการ พบคำตอบได้ในตอน ความลับของความสุข
โดย -
ตัวอย่างสื่อ
 
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างก่อนทำการดาวน์โหลด
Email :
Use For :
 


        แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจสื่อการเรียนรู้และนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านได้รับประโยชน์และเรียนรู้อย่างเต็มที่ และเตรียมพบกับสื่อการเรียนรู้/คู่มือ ฉบับใหม่ ผลิตใหม่ เรื่องใหม่ ต่อไป ภายในปี พ.ศ. 2554-2555

More Comment