[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

ตอนที่ 06 ช่วยด้วย ทำไงดี (2/2)

2011-09-07 14:33:28 admin ตอนที่ 06 ช่วยด้วย ทำไงดี (2/2), Category2 7308 view

ชื่อสื่อ
ตอนที่ 06 ช่วยด้วย ทำไงดี (2/2)
รายละเอียด
  ตอนที่ 6 ช่วยด้วยทำไงดี เมื่ออ้อมจำใจต้องโกหกพ่อแม่ของเพื่อนอย่างตกกระไดพลอยโจร ใครจะคิดว่าการโกหกเพียงครั้งเดียวของอ้อมจะทำให้เกิดเรื่องใหญ่โตตามมา แล้วอ้อมจะรับมือได้อย่างไรกัน
โดย -
ตัวอย่างสื่อ
 
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างก่อนทำการดาวน์โหลด
Email :
Use For :
 


        แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจสื่อการเรียนรู้และนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านได้รับประโยชน์และเรียนรู้อย่างเต็มที่ และเตรียมพบกับสื่อการเรียนรู้/คู่มือ ฉบับใหม่ ผลิตใหม่ เรื่องใหม่ ต่อไป ภายในปี พ.ศ. 2554-2555

More Comment