[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

วีดีโอบันทึกการประชุม

พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 admin Category1, Category2
เข้าชม :

วีดีโอบันทึกการประชุม

- 2556 ความสุขคนไทย สร้างได้ในชุมชน ห้องMR๒๒๔ ไบเทคบางนา
- 2556/04/04 บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาทางขยายผลการะพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นในสถานศึกษา ห้องประชุมชวนชม1 โรงแรมรามาการ์เด้น กทม
- 2555/11/29 บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสุขระดับอำเภอ ครั้งที่ ๒” ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ อาคารทรงกลม ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
- บันทึกการประชุม รวมพลังชุมชน เสริมสร้างกำลังใจ ต้านภัยวิกฤต
- บันทึกการประชุม ประสบการณ์การพัฒนารูปแบบ และการป้องกันปัญหาเยาวชนในพื้นที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม