[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

บัญญัติสุข 10 ประการ

พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 admin Category1, Category2
เข้าชม :

     คู่มือและแผ่นพับบัญญัติสุข 10 ประการ
     บัญญัติสุข 10 ประการ พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยเรื่องความสุขคนไทย งานวิจัยจากต่างประเทศ และข้อคิดของปราชญ์ชาวบ้าน จัดทำเป็นคำแนะนำสำหรับประชาชน เพื่อช่วยเติมความสุขให้กับผู้สนใจ ชุมชนต่างๆ สามารถเลือกจัดกิจกรรมเพื่อเติมความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ตนเอง
     
ท่านสามารถ รับชม รับฟัง ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่
- เพลงแหล่บัญญัติสุข 10 ประการ (MP3)
- หนังสือบัญญัติสุข 10 ประการ (PDF)
- Brocure บัญญัติสุข 10 ประการ (PDF)


ภาพยนต์สั้น บัญญัติสุข 10 ประการ

ตอนที่ 1 ทำงานจนหางหมุน (ความยาว 5.12 นาที)


ตอนที่ 2 พนักงานดีเด่น
(ความยาว 5.49 นาที)

ตอนที่ 3 วันหยุดในฝัน
(ความยาว 5.35 นาที)


ตอนที่ 4 การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 10 ท่า
(ความยาว 8.28 นาที)